Κωδικός Αυθεντικότητας

Κάθε προϊόν μας συνοδεύται από έναν μοναδικό κωδικό που αναγράφεται σε κάρτα η οποία βρίσκεται μέσα ή πάνω στη συσκευασία του. Ο κωδικός αυτός είναι το πιο σημαντικό σημείο ελέγχου για την αυθεντικότητα του προϊόντος.

Όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα χρήζουν μερική ή πλήρη υποστήριξη, λαμβάνοντας υπόψη πρώτα τα θέματα επισκευής. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς, όπως αναφέρεται στη Πολιτική Επιστροφών.

twine-style-authentication-code

twine-style-authentication-code